Priser

Priser

Boligsalgsrapport

Alle priser eks. mva. 

Leilighet

Fra kr 3000

Rekkehus

Fra kr 3500

Enebolig

Fra kr 4900

Tomannsbolig

Fra kr 6000

Fritidsbolig

Fra kr 3500

Verditakst

Alle priser eks. mva. 

Enebolig

Fra kr 3200

Leilighet

Fra kr 3000

Fritidsbolig

Fra kr 3100

Arealmålinger

Fra kr 2000

Timepris

Kr 700

Byggeledelse

Kr 700 pr time eller ved større oppdrag avtalt pris.